Vyberte stránku

Vítejte na stránkách
Mgr. Hany Tryznové, advokátky

Služby aneb s čím vám mohu pomoci?

Rodina

 • předmanželská smlouva
 • zúžení nebo rozšíření společného majetku
 • rozvod manželství, dohodou i bez, tzv. nesporný a sporný
 • rozvod manželství s cizincem
 • svěření dětí do péče
 • zvýšení nebo snížení výživného (alimenty) na dítě nebo manželku
 • únos dítěte jedním z rodičů a jak mu zabránit
 • vypořádání majetku po rozvodu, ať dohodou nebo soudně
 • dědictví

Nemovitosti

 • darování, koupě, prodej, výměna
 • převody družstevních bytů
 • nájem a podnájem
 • rezervační smlouvy a smlouvy o zprostředkování
 • věcná břemena, zástavní smlouvy, hypotéky
 • úschova peněz i listin
 • ověření podpisů
 • kontrola nebo příprava smluv
 • podání na katastr

Smlouvy

 • darovací, o převodu, kupní, o dílo,
 • nájemní, zprostředkovatelské
 • smlouva o smlouvě budoucí
 • zástavní smlouvy, zřízení věcných břemen
 • dohody o vypořádání majetku
 • kontrola nebo příprava smluv
 • úschova listin nebo peněz
 • ověření podpisů

Obhajoba

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozených
 • náhrady vůči státu za nezákonné stíhání
 • obhájce ex offo

Když dojde na soud

 • analýza stavu věci nebo řízení
 • možnosti řešení, včetně smíru
 • předběžná opatření
 • zastupování před soudem
 • výkon rozhodnutí nebo exekuce

Časté situace

 • koupě, prodej, darování, pronájem věcí nebo zhotovení díla
 • reklamace věcí, díla, zájezdu a ztráta radosti z dovolené
 • neoprávněný odběr elektřiny
 • vymáhání dluhů, exekuce
 • insolvence, osobní bankrot, přihlášky
 • uznání dluhů, dohody o splátkách
 • vrácení věci, odstoupení od smlouvy
 • odpovědnost za škodu
 • náhrada škody

Nenašli jste co jste hledali nebo potřebujete vědět víc? Pište nebo volejte, kontakty naleznete níže.

Proč právě já?

OSOBNÍ PŘÍSTUP

protože věřím, že tak to má být

KVALITA

protože bez toho to nejde

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

protože ta poloviční jsou nanic

EFEKTIVITA

protože času ani peněz není nazbyt

Odměna neboli kolik to bude stát?

Každý problém je jiný.  Bez znalosti konkrétní věci je proto skoro nemožné říct, kolik přesně bude jeho vyřešení stát. Záleží i na Vás, zda a jak se do věci chcete zapojit, jestli vše necháte na mně nebo to co je možné, vyřídíte sami. A záleží také na mnohdy nevyzpytatelném postupu protistrany.

Nejčastěji se odměna sjednává hodinově, kdy je vedena evidence prací a vy přesně víte za co a proč platíte. Vždy se sjednává na začátku naší spolupráce a pokud to je možné, seznámím vás i s předpokládaným rozsahem práce.

Obvyklá cena za hodinu právní služby je 2.000,-Kč plus DPH, ale může se pohybovat od 1.600,-Kč do 2.500,-Kč plus DPH v závislosti na složitosti problému. Něco jiného je darovat synovi pole a něco jiného vypořádat spoluvlastnictví venkovské usedlosti, kterou spoluvlastní tři lidé.

Nebráním se ani odměně sjednané  procentem z hodnoty věci nebo paušálem, pokud se to na daný problém hodí nebo je to třeba s ohledem na situaci ve které se nacházíte.

Pro Vaši představu uvádím pár orientačních příkladů. Pamatujte prosím, že uvedené ceny jsou pouhým odhadem, který vychází z následujících předpokladů:

víte přesně, co chcete;
věc není složitá;
máte všechny podklady připraveny a
věc se v průběhu jednání nezkomplikuje:

 • Darování pozemku nebo domu – od 4.500,-Kč plus DPH
 • Koupě bytu kdy cena bude financována hypotékou, včetně zajištění advokátní úschovy – od 15.000,-Kč plus DPH
 • Úschova peněz – od 5.000,-Kč plus DPH
 • Nájemní smlouva na byt nebo dům včetně předávacího protokolu – od 5.000,-Kč plus DPH
 • Návrh na rozvod – 2.500,-Kč plus DPH
 • Dohoda o vypořádání společného jmění manželů od 4.500,-Kč plus DPH
 • Návrh na svěření dítěte do péče – 2.500,-Kč plus DPH
 • Sepsání všech podkladů k rozvodu dohodou, tzv. nesporný rozvod, když jste na všem dohodnuti – od 8.000,-Kč plus DPH
 • Přihláška pohledávky do insolvence – od 2.500,-Kč plus DPH
 • Návrh na nařízení exekuce – 2.000,-Kč plus DPH
 • Uznání dluhu se splátkovým kalendářem – od 3.000,-Kč plus DPH
 • Návrh na vydání platebního rozkazu – 2.500,-Kč plus DPH
 • Žaloba na zaplacení – od 3.000,-Kč plus DPH

Nenašli jste co jste hledali? Kontaktujte mě níže. Každý problém má řešení!

 

Upozornění
Protože většina z vás jsou spotřebitelé, tzn. osoby nepodnikající, jsem povinna vás upozornit, že v případě že by mezi vámi a mnou došlo při poskytování právních služeb ke sporu, jste v souladu s ust. §20 a následující zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oprávněni obrátit se za účelem mimosoudního vyřešení tohoto sporu na Českou advokátní komoru (www.cak.cz), která byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k řešení těchto sporů pověřena.

„Udělat vždy víc, než je zvykem.“

O mně

Mgr. Hana Tryznová

Po vystudování práv na Karlově univerzitě se mi jako koncipientovi, což je povinná příprava na advokátní zkoušky, dostalo generální praxe u advokáta JUDr. Petra Topinky, který mě spolu se svými kolegy provedl všemi oblastmi práva, snad krom daňového. Po složení advokátních zkoušek jsem se věnovala převážně občanskému a obchodnímu právu, přípravě smluv a insolvenčnímu řízení ve spolupráci s advokátní kanceláří kolegů mého školitele. Chyběl mi ale každodenní kontakt s klienty a účast na soudních jednáních, a tak jsem se v létě 2014 postavila na vlastní nohy jako samostatný advokát a věnuji se věcem, které čas od času trápí každého z nás, ať už v soukromí nebo v podnikání, a které najdete výše.

Mým cílem bylo a je poskytovat právní služby lidem a menším firmám co nejkomplexněji, aby si pro každý jednotlivý problém nemuseli hledat nového odborníka a mohli dlouhodobě spolupracovat s někým koho znají a kdo zná je. To ale v případě, že chcete udržet vysokou úroveň a pokrýt co největší oblast, není, zvlášť v dnešní době, v silách jednoho člověka. Proto jsem v dubnu 2015 založila s kolegy advokátní kancelář Poláček, Tryznová & Prudlová, se kterými toto dokážeme zajistit. Kolega Poláček se věnuje zejména obhajobě v trestním řízení a kolegyně Prudlová pak převážně oblasti smluvního práva. Něco o nich si můžete přečíst na www.janpolacek.cz a www.akprudlova.cz. O nás dohromady si brzy budete moci přečíst na www.akptp.cz

Kontakt

 • +420 777 169 545
 • tryznova@akptp.cz
 • ID datové schránky 724t4r7
 • ev. č. ČAK 14765
 • Zlatnická 1127/4, 110 00 Praha 1

14 + 12 =

Zlatnická 1127/4, 110 00 Praha 1